A fedrwch chi ein helpu os gwelwch yn dda?
Mae Cysylltu ag Adferiad yn brosiect newydd lle y byddwn yn creu cymuned ar-lein newydd i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a gofalwyr i ddod i gwrdd, gwneud ffrindiau a chefnogi ei gilydd. Bydd yn debyg i Facebook neu Twitter, ond rydym am ddylunio’r gofod hwn gan ystyried syniadau ac awgrymiadau pawb. Darllenwch yr holiadur ac atebwch y cwestiynau isod gan ddweud wrthym am yr hyn hoffech weld ar ein safle newydd.

Question Title

* 1. Beth ddylai eich proffil ddangos pe bai gennych broffil?

Question Title

* 2. Pa nodweddion ddylai’r safle eu meddu? Mae croeso i chi ddewis cynifer o opsiynau ag y dymunwch.

Question Title

* 3. Beth yw’r pump peth pwysicaf yr ydych am ei gael o’r safle?
Er enghraifft, efalle mai’r peth pwysicaf i chi yw cael cyfle i gwrdd â phobl, rhywle i fynd er mwyn cael cymorth pan nad ydych mewn lle da neu rhywle i rannu pethau yr ydych wedi eu gwneud neu gyflawni.

Question Title

* 4. Sut hoffech chi fewngofnodi i’r wefan? Drwy gyfrifiadur, ffôn clyfar neu dablet? Ac ym mhle hoffech gael mynediad i’r wefan?

Question Title

* 5. Sut allwn ni ddylunio’r safle er mwyn eich helpu i deimlo’n llai unig?
Ticiwch pob blwch sy’n berthnasol

Question Title

* 6. Beth allwn ni wneud gyda’r safle er mwyn eich helpu eich adferiad a’ch lles personol? Mae croeso i chi ddewis cynifer o opsiynau ag y dymunwch.
Ticiwch pob blwch sy’n berthnasol

Question Title

* 7. Beth allwn ni wneud gyda’r safle er mwyn eich helpu chi ac eraill i chwarae mwy o ran yn eich prosiectau Hafal lleol?
Er enghraifft a fyddai’n helpu pe buaswn yn dweud wrthych am y digwyddiadau sydd yn cael eu cynnal yn lleol i chi, yr hyn y mae pob un gwasanaeth Hafal lleol yn ei gynnig ac yn rhoi manylion cyswllt am bob un prosiect Hafal i chi?
Ticiwch pob blwch sy’n berthnasol

Question Title

* 8. Beth fyddai yn eich denu yn ôl i ddefnyddio’r safle yn aml?
Ticiwch pob blwch sy’n berthnasol

Question Title

* 9. Sut hoffech chi chwarae mwy o ran yn y broses o ddylunio’r prosiect hwn?
Ticiwch un blwch os gwelwch yn dda .

Question Title

* 10. A ydych chi...
Bydd yr holl atebion yn gyfrinachol.

Question Title

* 11. Contact information

Question Title

* 14. Ym mha iaith yr hoffech i ni gysylltu gyda chi?

Question Title

* 15. Sut wnaethoch chi glywed amdanom ni ?
Ticiwch pob blwch sy’n berthnasol

T