Mae partneriaid TSSW eisiau sicrhau bod y Ganolfan Wybodaeth yn darparu'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Helpwch ni i wneud hyn drwy roi adborth ar yr arolwg gwerthuso hwn.

Question Title

* 1. I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r datganiad canlynol:
Rwyf wedi canfod bod yr Hwb Gwybodaeth yn offeryn defnyddiol i gael gafael ar adnoddau a chyrsiau sydd eu hangen.

Question Title

* 2. I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r datganiad canlynol:
Yn gyffredinol, mae’r Hwb Gwybodaeth yn cwrdd â’m disgwyliadau.

Question Title

* 3. I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r datganiad canlynol:
Rwy’n bwriadu defnyddio’r Hwb Gwybodaeth yn rheolaidd.

Question Title

* 4. Beth yw’r agwedd fwyaf defnyddiol o’r Hwb Gwybodaeth i chi?

Question Title

* 5. Beth yw’r agwedd leiaf defnyddiol o’r Hwb Gwybodaeth i chi?

Question Title

* 6. Pa gyrsiau neu adnoddau ar yr Hwb Gwybodaeth ar hyn o bryd sydd wedi bod yn fwyaf defnyddiol i chi?

Question Title

* 7. Pa gyrsiau neu adnoddau hoffech chi eu gweld yn cael eu hychwanegu yn y dyfodol?

Question Title

* 8. Rhowch unrhyw adborth ychwanegol sydd gennych chi i staff yr Hwb Gwybodaeth:

Question Title

* 9. A allwn ni ddyfynnu eich sylwadau mewn deunydd cyhoeddusrwydd yn y dyfodol?

Question Title

* 10. Enw (opsiynol)

Question Title

* 11. Mudiad (opsiynol)

T