Ffurflen Gais Dosbarth Meistr Barddoniaeth 2024.

Os oes gennych unrhyw ymholiad i ymwneud â'ch cais, cysylltwch â ni:
tynewydd@llenyddiaethcymru.org // 01766 522811

Question Title

* 1. Enw

Question Title

* 2. Manylion Cyswllt

Question Title

* 3. Uwchlwythwch 4-6 o’ch cerddi gwreiddiol yn y Saesneg i gefnogi eich cais.

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG file types only.
Choose File

Question Title

* 4. Gan ganolbwyntio ar eich taith a’ch uchelgais fel bardd, rhowch wybod i ni pam yr hoffech chi ymgeisio am y Dosbarth Meistr hwn:   
E.e. beth ydych chi wedi ei gyflawni hyd yma gyda’ch barddoniaeth, a beth yw eich amcanion/uchelgais? Sut ydych chi’n credu y gall y cwrs hwn eich helpu gyda’r uchelgeisiau rheiny?
(uchafswm geiriau: 300 gair)

Question Title

* 5. Mae Llenyddiaeth Cymru yn ymrwymo i warchod eich preifatrwydd a’ch data. Caiff y data personol rydych yn ei ddarparu yn y ffurflen gais hon ei brosesu gan Llenyddiaeth Cymru er mwyn gweinyddu eich cais am le ar y cwrs hwn, yn unol â’r Ddeddf Gwarchod Data (GDPR). Cedwir y data hwn trwy gyfnod y broses ymgeisio, ac am gyfnod rhesymol ar gyfer adrodd yn ôl a gwerthuso.

Ydych chi’n cytuno y caiff Llenyddiaeth Cymru storio a defnyddio’r data a roddir yn y modd yma?

Question Title

* 6. Bydd gan dîm bach o staff Llenyddiaeth Cymru fynediad at eich gwaith creadigol. Yn unol â’n strategaeth adnabod talent a chyfeirio (signposting), efallai y byddwn yn cysylltu yn y dyfodol gyda chyfleoedd a gwybodaeth berthnasol am ddigwyddiadau yn seiliedig ar eich gwaith, arbenigedd neu diddordebau.
Ydych chi yn cydsynio?

Question Title

* 7. Sut wnaethoch chi glywed am y cwrs hwn?

Gallwch ddileu eich caniatâd i dderbyn gwybodaeth Llenyddiaeth Cymru am ei ddigwyddiadau, cyfleoedd a chynnyrch ar unrhyw adeg. I weld eich data personol a gadwir gan Llenyddiaeth Cymru, post@llenyddiaethcymru.org

T