Inleiding

FOSTER (Fighting OSteosarcoma Through European Research) is een nieuw samenwerkingsverband voor osteosarcoom. Binnen FOSTER werken artsen, onderzoekers, patiënten en ouders aan één doel: een betere behandeling voor osteosarcoom.
Met deze enquête verzamelen we ervaringen van alle mensen met (primaire) botkanker om zo prioriteiten kunnen stellen voor nieuw onderzoek. Helpt u mee?
Stuur de enquête gerust door naar andere mensen met osteosarcoom of een andere vorm van botsarcoom en hun naasten. Alvast bedankt!

Question Title

* 1. Wat is uw relatie tot botsarcoom?:

Question Title

* 3. Waar heeft u over deze enquête gehoord?

T