با تشکر از پاسخ شما در این پرسشنامه.
می‌خواهید نظرسنجی‌های خودتان را ایجاد کنید؟
نظرات مشتریان و کارمندان، دیدگاه‌ها و مواردی از این دست را جمع‌آوری کنید. با استفاده از گزارش‌های فراگیر خود، تصمیمات بهتر و داده‌محوری را اتخاذ کنید.
با کلیک روی «ایجاد حساب رایگان» یا Facebook یا Google، با شرایط استفاده و اعلان حریم خصوصی موافقت می‌کنید. همچنین موافقت می‌کنید که اطلاعات و پیشنهادهای مربوط به خدمات ما را از طریق ایمیل دریافت کنید. شما می‌توانید در هر زمان که بخواهید در صفحه «حساب من» از دریافت این ایمیل‌ها انصراف دهید.

آیا شرکت شما فاقد مزایای کلیدی است؟

افراد عاشق مزایای کاری خود هستند. با ارسال یک پرسشنامه بفهمید که آیا مشوق‌های موردنظر کارمندان و کاندیدهای احتمالی را به آنها می‌دهید یا خیر.

آیا مشتریان شما راضی هستند؟

83‏٪ کسب و کارهایی که خودشان را «موفق» می‌دانند به صورت فعالانه به میزان رضایت مشتریان خود می‌پردازند.

95‏٪ شرکت‌های حاضر در فهرست فرچون 500 برای کسب داده‌های تولیدشده توسط افراد از SurveyMonkey استفاده می‌کنند